Gospodarka Morska Portal branżowy

Wiadomości VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

opublikowano: 03.12.2018
autor: pc/gov.pl

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” odbyło się 27-28 listopada w Olsztynie. Udział w nim wzięli m. in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, środowiska rybackiego i nauki oraz administracji rządowej i samorządowej.

Uczestnicy VII posiedzenia Komitetu Monitorującego wysłuchali prezentacji Antoniego Łakomiaka, prezesa zarządu Gospodarstwa Rybackiego „GOSŁAWICE”. Prezentacja dotyczyła produkcji jesiotrów i kawioru w Gospodarstwie Rybackim „GOSŁAWICE”.

Prezes Łakomiak przedstawił uczestnikom posiedzenia historię Gospodarstwa Rybackiego „GOSŁAWICE”, którego tradycja hodowli ryb sięga 1967 roku. Gospodarstwo to, m. in. dzięki środkom pochodzącym z funduszy Unii Europejskiej dla sektora rybackiego w Polsce, uzyskało pozycję największego hodowcy jesiotra w Polsce i jednego z czołowych w Europie.

Antoni Łakomiak zaprezentował najcenniejszy produkt gospodarstwa, czyli kawior sprzedawany pod marką „Antonius caviar”, który pozyskiwany jest z dwóch gatunków jesiotra: rosyjskiego i syberyjskiego. Prelegent wielokrotnie podkreślał, iż sukces marki „Antonius caviar” wynika przede wszystkim z oddania i zaangażowania w swoją pracę pracowników firmy, w tym również z jej rodzinego charakteru. Promocja kawioru firmy odbywa sie m.in. poprzez udział pracowników w licznych międzynarodowych konferencjach i imprezach kulinarnych, dzięki czemu produkt ten znajduje coraz szersze grono nabywców.

Prezentację przedstawił również dr Andrzej Lirski z Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, której tematem były efekty wykorzystania funduszy unijnych w okresie 2004-2018 w polskiej akwakulturze. Pokazał on uczestnikom VII posiedzenia KM, iż polska akwakultura zrobiła ogromny krok naprzód dzięki pomocy Unii Europejskiej dla tego sektora. Prelegent nakreślił historię sektora akwakultury, która sięga XIII wieku (stawowy chów karpia). Wskazał na stan sektora zastany zaraz po okresie transformacji, tj. na początku lat 90-tych XX wieku oraz stan aktualny. Scharakteryzował charakter pomocy UE dla sektora akwakultury w ramach trzech programów operacyjnych (SPO 2004-2006, PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020).

Na zakończenie Tomasz Tereszkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rybołówstwa zaprezentował aktualny stan wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, z uwzględnieniem realizacji zasady n+3 i ram wykonania w 2018 r.


powrót do listy
Pełna wersja strony