Gospodarka Morska Portal branżowy

Wiadomości Nowa policyjna łódź dla KPP Goleniów. Policjanci będą skuteczniej walczyć z kłusownictwem wodnym

opublikowano: 15.04.2019
autor: pc/zachodniopomorska.policja.gov.pl

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Nowa policyjna łódź trafiła do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. To dzięki realizowanemu w garnizonie zachodniopomorskim programowi „Stop kłusownictwu: Policja na straży utrzymania oraz poprawy stanu środowiska na terenach i akwenach dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa”. Jego główne założenia to poprawa skuteczności policji w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości i interaktywne inicjatywy edukacyjne. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przekazanie łodzi nastąpiło w Stepnicy. W wydarzeniu wzięli udział Andrzej Wyganowski, burmistrz Gminy Stepnica, zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie – insp. Piotr Ostrowski i Marek Jasztal, pełniący obowiązki komendanta powiatowego policji w Goleniowie mł.insp. Robert Sielski, kierownik posterunku policji w Stepnicy asp.sztab. Dariusz Mazurowski oraz inni zaproszeni goście.

Nowa łódź hybrydowa marki SPORTIS 650 K została zakupiona w ramach projektu „Stop kłusownictwu: Policja na straży utrzymania oraz poprawy stanu środowiska na terenach i akwenach dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa”. Program dotyczy gmin wchodzących w skład obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński. To Międzyzdroje, Wolin, Stepnica oraz Świnoujście – teren o łącznej powierzchni 93 220 ha. Obszar ten od południa ograniczony jest wodami Zalewu Szczecińskiego, a od północy Zatoką Pomorską. Ze względu na takie uwarunkowania środowiskowe, ten niezwykle atrakcyjny turystycznie region, dotyka nad wyraz często zjawisko kłusownictwa wodnego.

Walka z kłusownictwem bez odpowiedniego przeszkolenia osób i specjalistycznego sprzętu jest bardzo trudna i nieefektywna. Problem kłusownictwa wodnego nie jest dobrze znany wśród społeczeństwa. Czyn ten powszechnie uważany jest za mało szkodliwy społecznie, stąd potrzebna jest także akcja uświadamiająca zagrożenia związane z kłusownictwem. Wszystkie działania zawarte w projekcie wspierają walkę z tym zjawiskiem. Aby móc stawiać czoła kłusownikom działającym na coraz większą skalę, stosując coraz bardzie wyrafinowane metody działania, ważna jest współpraca policji i innych instytucji. Funkcjonariusze, poza zwalczaniem kłusownictwa i zanieczyszczeń wód, będą mieli na celu edukowanie lokalnych społeczności. W ten sposób uda się zaktywizować mieszkańców i wykorzystać zasoby ludzkie na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej pod kątem ochrony środowiska. Działania policji będą zmierzały do zabezpieczenia przed zmniejszeniem wskaźników różnorodności biologicznej. Ryby będą odławiane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione i w okresach do tego wyznaczonych. Dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, w której poszczególne gatunki ryb czy innych organizmów wodnych będą zagrożone. Rozwój gatunków fauny z obszaru dorzecza rzek pozostanie niezakłócony. Poza tym obszary szczególnie chronione, takie jak Natura 2000, zyskają prawdziwą ochronę przed wszelkimi zagrożeniami człowieka.

Projekt pn. „Stop kłusownictwu: Policja na straży utrzymania oraz poprawy stanu środowiska na terenach i akwenach dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa” realizowany przez KWP w Szczecinie obejmuje zakup 2 łodzi z przyczepą, lornetek noktowizyjnych i tablicc edukacyjnych do działań profilaktycznych. Przeznaczony jest on dla policjantów z terenu Wolina oraz Stepnicy, czyli dwóch komend powiatowych: w Kamieniu Pomorskim i w Goleniowie. Dzięki niemu możliwa będzie skuteczniejsza realizacja zadań prewencyjnych, kryminalnych i profilaktycznych.

W realizacji projektu o całkowitej wartości 595 200 zł Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie otrzymała poparcie Polskiego Związku Wędkarskiego, Towarzystwa Przyjaciół Rzek, Klubu Wędkarstwa Sportowego oraz Społecznej Straży Rybackiej. Wszystkie te instytucje podkreślają istotę i potrzebę współdziałania w przeciwdziałaniu kłusownictwu.


powrót do listy
Pełna wersja strony