Gospodarka Morska Portal branżowy

Kalendarium Szkolenie Budowa i Ocena Stanu Technicznego Kontenera

termin: 07-02-2018 - 08-02-2018
miejsce: Centrala Polskiego Rejestru Statków
adres: al. gen. Józefa Hallera 126  Gdańsk 
telefon: 58 751 12 97  e-mail: rs@prs.pl  www: www.prs.pl

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową kontenera, a także z właściwą oceną jego stanu technicznego.

Czas trwania to 2 dni (łącznie 14 godzin).

TERMIN SZKOLENIA: 7 i 8 luty 2018r. - ZAPISY ZAKOŃCZONE - KOMPLET UCZESTNIKÓW

Cena 1330 zł brutto obejmuje szkolenie, materiały, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie odbędzie się w Centrali Polskiego Rejestru Statków - Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126.

Istnieje możliwość dofinansowania kursu ze środków publicznych - dofinansowanie organizuje we własnym zakresie uczestnik. Organizator szkolenia Polski Rejestr Statków S.A. świadczy pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz dopełnianiu wszelkich formalności związanych z potwierdzeniem odbycia kursu itp.

Szczegółowy program:
1. Dokumenty krajowe i międzynarodowe stanowiące podstawę budowy i nadzoru
kontenerów w eksploatacji.
2. Podział kontenerów ze względu na typu i rodzaje.
3. Budowa kontenera uniwersalnego – nazewnictwo poszczególnych elementów.
4. Obowiązujące oznakowanie kontenera.
5. Próby kontenerów.
6. Podstawowe dokumenty kontenera.
7. Przeglądy kontenerów – rodzaje przeglądów.
8. Ocena stanu technicznego kontenerów
- sposób prowadzenia przeglądu,
- elementy podlegające inspekcji,
- kryteria oceny stanu technicznego – z rozbiciem na poszczególne elementy kontenera,
- metody dokonywania pomiarów typowych uszkodzeń.
9. VGM kontenera.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którzy po pozytywnym zdaniu otrzymują zaświadczenie. Przy zgłoszeniu jednorazowo większej liczby uczestników (min. 5 osób), oferujemy udzielenie rabatu.

Więcej informacji: www.prs.pl oraz pod adresem e-mail: rs@prs.pl

powrót do listy
Pełna wersja strony