Gospodarka Morska Portal branżowy

Wiadomości Wyniki finansowe Grupy ABB w IV kwartale oraz całym 2017 roku

opublikowano: 12.02.2018
autor: pc/ABB

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Zmiany, jakie przeprowadziła Grupa, przełożyły się na wzmocnione portfolio i zoptymalizowaną działalność biznesową.

Podsumowanie 2017 roku:

  • Przejęcia B&R oraz Keymile sfinalizowane; podpisanie umowy o przejęciu GE Industrial Solutions
  • Sprzedaż biznesu kabli wysokiego napięcia, utworzenie dwóch spółek z kapitałem mieszanym, zajmujących się działalnością w obszarze EPC
  • Trwa proces zmiany modelu biznesowego w Dywizjach Produktów i Systemów Energetyki, Robotyki i Systemów Napędowych oraz Automatyki Przemysłowej

Podsumowanie IV kwartału 2017 roku:

- W roku 2017, który był dla nas rokiem przejściowym, usprawniliśmy i wzmocniliśmy ABB. Obecnie nasze wiodące na rynku portfolio rozwiązań cyfrowych dla klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury oparte jest na dwóch wartościach: dostarczanie elektryczności z dowolnej elektrowni do dowolnego gniazda oraz automatyzowanie przemysłu od momentu wydobycia surowca do produktu finalnego – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. – Ogromna w swojej skali transformacja, jaką przeszła ABB, miała także negatywny wpływ na nasze wyniki finansowe. Dzięki naszym działaniom, mającym na celu zmianę środka ciężkości, poprawiliśmy konkurencyjność, skupiliśmy się na segmentach o większym potencjale i zminimalizowaliśmy ryzyko.

– Przez cztery kwartały z rzędu notowaliśmy wzrosty w zamówieniach podstawowych – dodał Spiesshofer. – Tempo, jakie osiągnęliśmy w 2017 roku oraz coraz lepsza sytuacja na globalnych rynkach stwarzają nam możliwości generowania zyskownego wzrostu. Dzisiejsza propozycja, aby dziewiąty raz z rzędu podnieść dywidendy na akcję, pokazuje, że z optymizmem patrzymy w przyszłość.


Produkty i Systemy Elektryfikacji (EP)


Zamówienia ogółem wzrosły o 10 proc. (12 proc. w USD), w związku z dużym popytem we wszystkich regionach i na rynkach końcowych, szczególnie na rozwiązania dla centrów danych, infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych oraz przedsiębiorstw z sektora żywności i napojów. Wzrost zamówień podstawowych o 8 proc. (10 proc. w USD). Spadek obrotów o 1 proc. (wzrost o 2 proc. w USD) – wzrost obrotów w biznesach o krótkim cyklu nie zrównoważył spadku obrotów w biznesie systemowym. Pozytywny wpływ na marżę operacyjną EBITA (14,7 proc.) miały obniżenie kosztów oraz wyższe ceny pomimo zawirowań w obszarze cen surowców.

Robotyka i Systemy Napędowe (RM)

Zamówienia ogółem większe o 6 proc. (10 proc. w USD), wzrost we wszystkich regionach. Dywizja zanotowała poprawę popytu (u klientów końcowych) w przemysłach procesowych, jednocześnie nastąpił spadek dużych zamówień w wyniku przesunięcia w czasie decyzji w sprawie przetargów. Zamówienia podstawowe wzrosły o 5 proc. (10 proc. w USD). Obroty wzrosły o 6 proc. (10 proc. w USD) w wyniku dobrej realizacji portfela zamówień. Wpływ na operacyjną marżę EBITA w wysokości 10,8 proc. miały opłaty związane z biznesem EPC oraz stale rosnące koszty materiałowe. Opłaty związane z EPC miały negatywny wpływ na operacyjny EBITA w wysokości 300 punktów bazowych.

Automatyka Przemysłowa (IA)


Zamówienia podstawowe ciągle wykazują pozytywny trend na poziomie 5 proc. w wyniku utrzymujących się inwestycji operacyjnych u klientów procesowych; zamówienia ogółem spadły o 1 proc. Zanotowano nakłady kapitałowe w przemyśle wydobywczym oraz specjalistycznych jednostkach pływających. Uwzględniając B&R oraz efekty kursowe, całkowity zanotowany wzrost zamówień wyniósł 16 proc, a wzrost obrotów wyniósł 15 proc. Obroty stabilne odzwierciedlające silne biznesy „book and bill” w kwartale. Operacyjna marża EBITA w wysokości 14,8 proc. odzwierciedla inwestycje w cyfryzację oraz negatywne zróżnicowanie sprzedaży. Przed końcem roku utworzono z firmą Arkad joint venture, wyniki zbytego biznesu zostały odjęte od wyników dywizji i zostały wykazane w wynikach działu Korporacyjne i inne, we wszystkich okresach.

Produkty i Systemy Energetyki (PG)

Zamówienia podstawowe wzrosły o 15 proc. (18 proc. w USD), napędzane głównie przez przemysł, szczególnie w transporcie oraz infrastrukturze. Zamówienia ogółem spadły o 16 proc. (13 proc. w USD) z powodu wyjątkowo dużego zamówienia UHVDC uzyskanego w Indiach w 2016 roku. Dywizja kontynuuje zmiany w modelu biznesowym rozszerzając ofertę cyfrową i serwisową. Obroty były niższe o 7 proc. (5 proc. w USD) w wyniku niższego portfela zamówień, głównie w EPC. Wpływ na operacyjną marżę EBITA w wysokości 7,8 proc. miały opłaty związane z biznesem EPC. Bez tych opłat, marża dywizji byłaby wyższa o 240 punktów bazowych. Program dywizji „Power Up”, skupiony wokół procesu transformacji oraz kreowania wartości, jest realizowany.

Perspektywy krótko i długoterminowe


Oznaki makroekonomiczne w Europie i Stanach Zjednoczonych pozostają pozytywne, spodziewany jest także dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek wrócił na ścieżkę wzrostu, pozostaje jednak pod wpływem geopolitycznych napięć w różnych częściach świata. Ceny ropy i efekty różnic kursowych będą nadal wpływać na wyniki firmy.

Atrakcyjne długoterminowe perspektywy w zakresie popytu w obszarze trzech głównych segmentów klienckich ABB – zakładach użyteczności publicznej, przemyśle oraz transporcie i infrastrukturze – są wynikiem dokonującej się rewolucji w energetyce oraz czwartej rewolucji przemysłowej. ABB znajduje się na dobrej pozycji, by wykorzystać powyższe szanse dla długoterminowego zyskownego wzrostu, biorąc pod uwagę mocną pozycję rynkową firmy, szeroką obecność geograficzną i biznesową, przywództwo technologiczne oraz dobrą kondycję finansową.


Zobacz także w katalogu firm:

powrót do listy
Pełna wersja strony