Gospodarka Morska Portal branżowy

Wiadomości Cena akcji Vistalu spadła prawie o połowę

opublikowano: 12.09.2017
autor: mk

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Czarne chmury nad gdyńska spółką Vistal. Dotychczasowe przecieki o problemach spółki znalazły odzwierciedlenie w ogromnej przecenie akcji. Wtorkowa cena na warszawskim parkiecie spadła do 2,8 pln za akcję i była o 45 procent niższa w stosunku do ceny z końca ubiegłego tygodnia.

Giełdowa panika ma bezpośredni związek z sobotnim komunikatem spółki w którym poinformowano o zakończeniu przeglądu długoterminowych kontraktów w zakresie szacowanych przychodów i kosztów. W wyniku, którego spółka podjęła decyzję o dokonaniu aktualizacji budżetów tych kontraktów, uwzględniając zdarzenia zidentyfikowane przez spółkę na tym etapie.

- Spółka szacuje, że w wyniku aktualizacji tych budżetów może dojść do obniżenia wyniku na realizowanych i zakończonych kontraktach budowlanych, co wpłynie negatywnie na jednostkowy wynik finansowy brutto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. o kwotę około 42,9 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. o kwotę około 88,1 mln zł - można przeczytać w komunikacie.

Spółka poinformowała również o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie około 3,4 mln zł.

Problemy z płynnością finansową przełożyły się również na bieżące rozliczenia z pracownikami. Kilka dni temu pracownicy zostali poinformowani, że dostaną tylko część należnego im wynagrodzenia.

Pod koniec sierpnia spółka poinformowała, że chce sprzedać Portowi Gdynia „prawa użytkowania wieczystego, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na nieruchomości o powierzchni około 35 000 m2, w tym nabrzeża o długości 440 m b., zlokalizowanych przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni na Nabrzeżu Węgierskim”. Decyzja jest wynikiem przyjętej przez zarząd grupy strategii zmniejszenia zadłużenia oraz podniesienia rentowności.

Vistal jest wiodącym producentem specjalistycznych, wielkogabarytowych, konstrukcji stalowych w Polsce. Grupa rozpoczęła działalność 25 lat temu, obecnie tworzy ją łącznie 10 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych.


powrót do listy
Pełna wersja strony