Gospodarka Morska Portal branżowy

Wiadomości Armatorzy kutrów rybackich będą mogli liczyć na wcześniejszą emeryturę

opublikowano: 02.10.2017
autor: PMK

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Trwają pracę nad nowelizację ustawy o pracy na morzu, które ma między innymi poprawić warunku pracy rybaków. Jeden z ważniejszych przepisów dotyczy rybaków, którzy są zarazem armatorem jak i kapitanem statku rybackiego.

Dotychczas taka osoba nie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę, bo nie mogła zakwalifikować lat spędzonych na morzu jako pracę w szkodliwych warunkach. Jego załoga była jednak takimi przepisami objęta. Zdaniem rybaków były to niesprawiedliwe przepisy.

Nowelizacja ustawy ma zmienić ten zapis i zezwolić pływającemu armatorowi na liczenie czasu spędzonego na morzu jako pracę w szczególnych warunkach. To pozwoli im ubiegać się o wcześniejszą emeryturę.

Przyjęty projekt ustawy przygotowany przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej ma wdrożyć do polskiego prawa przepisy unijne.
Nowe rozwiązania dostosowują warunki pracy marynarzy do standardów stosowanych wobec pracowników na lądzie oraz wprowadzają do ustawy poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, które zapewniają odpowiednią ochronę marynarzom m.in. w przypadku choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci. Nowe przepisy mają poprawić warunki pracy i życia marynarzy.

Jak zapewniają autorzy przepisów, "chodzi o zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej marynarzowi na wypadek porzucenia oraz uszkodzenia ciała, choroby albo śmierci".

Zgodnie z projektowanymi przepisami armator będzie musiał posiadać ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe na wypadek porzucenia marynarza, a także uszkodzenia ciała, jego choroby albo śmierci. Statek z kolei będzie musiał mieć certyfikat potwierdzający zabezpieczenie. Rozwiązanie pozwoli marynarzowi lub osobie upoważnionej dochodzić roszczeń bezpośrednio od udzielającego zabezpieczenia.

W projekcie określono także zasady inspekcji statków niepodlegających obowiązkowi posiadania certyfikatu MLC (chodzi o statki o pojemności brutto poniżej 500 jednostek).

Za naruszenia przepisów przewidziano kary od 5 do 10 tys. zł. Będą one wymierzane m.in. za żeglugę statkiem nieposiadającym odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań dotyczących warunków pracy i życia na morzu.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


powrót do listy
Pełna wersja strony