Gospodarka Morska Portal branżowy

Wiadomości Nagrody dla najlepszych studentów z Pomorza

opublikowano: 25.01.2018
autor: pc/Akademia Morska w Gdyni

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Najlepsi studenci z województwa pomorskiego odebrali wyróżnienie podczas uroczystej gali 24 stycznia 2018 roku. Z ramienia Akademii Morskiej w Gdyni w gali uczestniczył Prorektor ds. Kształcenia - dr hab. inż. Mirosław Czechowski prof. nadzw. AMG. Nagrodzeni żacy kształcą się m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej w Gdyni, ale także na uniwersytetach w Toruniu czy w Olsztynie.

Decyzję o przyznaniu stypendiów podjął Zarząd Województwa Pomorskiego pod koniec ubiegłego roku. Wysokość pomocy finansowej to 380 zł. Pieniądze będą wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim 2017/2018. W sumie kwota nagród dla najlepszych 38 studentów to blisko 130 tys. zł.

Gala stypendialna

O stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego ubiegało się 51 osób. Musiały uzyskać średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej możliwej do zdobycia na danym kierunku. Kolejne kryterium to specjalne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Poza tym trzeba było kształcić się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia. Kandydat musiał być także mieszkańcem województwa pomorskiego.

Ostatecznie komisja stypendialna zdecydowała o przyznaniu 38 wyróżnień. — Już po raz kolejny, kontynuując tradycję rozpoczętą w 2002 roku, Samorząd Województwa Pomorskiego nagrodził studentów, mieszkańców naszego regionu, wyróżniających się osiągnięciami naukowymi i artystycznymi — mówił podczas gali marszałek Mieczysław Struk. — Dla jakości oferty kształcenia ważna jest nie tylko infrastruktura, czyli miejsce, w którym studenci odbywają zajęcia, ale także, a może przede wszystkim, ważne jest to, jak są kształceni. Z tego punktu widzenia dla rozwoju regionu ważne jest np. to, aby studenci zdobywali wiedzę, umiejętności i doświadczenie nie tylko na rodzimej uczelni, ale także odbywając staże i praktyki w firmach. Natomiast studenci kierunków artystycznych powinni mieć możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy u znakomitych i uznanych autorytetów artystycznych z całego świata. Dlatego też warto upowszechniać korzystanie przez studentów w przemyślany sposób z oferty praktyk zawodowych, a także zachęcać do aktywności międzynarodowej, np. poprzez uczestnictwo w międzynarodowych projektach wymiany studenckiej np. programu Erasmus+ — zachęcał marszałek.

Mieszkają na Pomorzu – studiują w całej Polsce

Najlepsi pomorscy studenci studiują nie tylko na Pomorzu. Kilka osób otrzymało stypendia za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studiując na innych uczelniach m.in. w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy czy w Olsztynie. Najwięcej wyróżnionych studiuje na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Jeszcze się nie zastanawiałem na co przeznaczę stypendium, ale na pewno będzie to coś związanego z publikacją artykułów czy wydaniem monografii – mówił Paweł Pażontka-Lipiński z Akademii Pomorskiej w Słupsku, który już dwa razy otrzymał Stypendium Rektora oraz w tym roku po raz pierwszy Stypendium Ministra Nauki. – Razem z koleżanką i opiekunem naukowym badamy krew koni, a także oceniamy zdolność antyoksydacyjną, czyli przeciwutleniającą, różnych roślin. Sprawdzamy czy to zjawisko może doprowadzić do zastąpienia antybiotyku, bo dzisiaj wiemy że wiele bakterii jest odpornych na antybiotyki – opowiadał o swoich osiągnięciach student Akademii Pomorskiej.  

Marszałek województwa pomorskiego także podkreślił, że zdobywanie nowych kompetencji i doskonalenie warsztatu pracy artystycznej jest bardzo ważne.  — Mam nadzieję, że ta skromna, ale jednak znacząca pomoc przyczyni się do dalszego kształcenia. Wierzę, że jest to dla Samorządu Województwa Pomorskiego dobra inwestycja, która zaowocuje z pożytkiem dla naszego regionu. Życzę nagrodzonym dziś stypendystom wszelkich sukcesów, zarówno na polu naukowym, artystycznym, jak i w życiu osobistym – dodał.

Kto przyznawała wyróżnienia


W skład komisji stypendialnej powołanej przez Zarząd Województwa Pomorskiego wchodzili:

Stypendyści z podziałem na uczelnie:

Uczelnie regionalne – 34 stypendystów


Szkoły nie sumują się, ponieważ jedna osoba studiuje na dwóch uczelniach, a druga szkoła jest spoza regionu.

Uczelnie spoza regionu – 5 stypendystów


powrót do listy
Pełna wersja strony