Gospodarka Morska Portal branżowy

Wiadomości Dofinansowanie dla dwóch pomorskich uczelni. Wśród nich Akademia Morska w Gdyni

opublikowano: 13.02.2018
autor: pc/PUW/nauka.gov.pl

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Prawie 250 milionów złotych – to kwota dofinansowania, dzięki której 28 uczelni zorganizuje zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podniesie poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji i zrealizuje projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej. Pieniądze w ramach programu otrzymają dwie pomorskie uczelnie: Akademia Morska w Gdyni i Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

Fundusze (Zintegrowane Programy Uczelni) przeznaczone są dla publicznych i niepublicznych szkół wyższych, które kształcą co najmniej 200, ale nie więcej niż 20 tys. studentów. Z programu skorzysta łącznie 39 tysięcy osób.

Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. – Nie ma silnej gospodarki bez sprawnego systemu szkolnictwa wyższego – powiedział wicepremier Jarosław Gowin. – Wspieramy uczelnie nie tylko w zakresie podnoszenia kompetencji ich pracowników i studentów, ale także realizowanych przez nie programów, tak aby oferta polskich szkół wyższych mogła stać się odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i wyzwania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy – dodał szef resortu nauki.

II ścieżka konkursowa – dla kogo

W ramach drugiej ścieżki konkursu do rozdysponowania było niemal 250 mln zł, a dofinansowanie zdobyło 28 szkół wyższych z całej Polski. Środki przeznaczone są dla publicznych i niepublicznych szkół wyższych, które kształcą co najmniej 200, ale nie więcej niż 20 tys. studentów.

Wśród ośrodków, które otrzymają wsparcie znalazły się: Kraków (sześć nagrodzonych uczelni), Warszawa (cztery uczelnie), Katowice, Lublin, Rzeszów, Szczecin (po dwie uczelnie) oraz Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Łódź, Poznań i Wrocław (po jednej uczelni). 

Na co mogą pójść dodatkowe środki

Uczelnie zakwalifikowane do finansowania środki przeznaczyć mogą m.in. na zajęcia praktyczne. Politechnika Koszalińska chce skoncentrować się na poszerzeniu oferty warsztatów, staży i praktyk studenckich. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za uzyskane pieniądze planuje uruchomić interdyscyplinarne studia doktoranckie, natomiast krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza dzięki środkom z NCBR chce zaprosić do współpracy uznanych naukowców z zagranicy.

Dofinansowanie pozwoli także na zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier) oraz poprawę funkcjonowania samych szkół wyższych m.in. przez ich informatyzację.

Miliard złotych na różne działania dostosowawcze

Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni z budżetem równym 1 mld zł ogłosił w 2017 r. wicepremier Jarosław Gowin. Sposób podziału środków pochodzących z Funduszy Unijnych był negocjowany z Komisją Europejską. – Moja satysfakcja nie wynika jedynie z kwoty, którą w drodze konkursowej przekażemy uczelniom. Bierze się ona także z niewątpliwego sukcesu naszych negocjacji z Komisją Europejską, dzięki którym udało się odejść od  filozofii robienia licznych konkursów na drobne poszczególne działania, na rzecz jednego konkursu umożliwiającego uczelniom realizacje różnych celów. Ta zmiana podejścia jest także zgodna z generalnym celem naszej polityki w obszarze szkolnictwa wyższego, aby dać uczelniom więcej autonomii – mówił wówczas wicepremier Gowin.

Pozyskane pieniądze uczelnie mogą przeznaczyć na bardzo szeroki katalog działań. Przykładowe cele to: zwiększanie doskonałości dydaktycznej, polepszenie współpracy między nauką a biznesem, zwiększenie umiędzynarodowienia, zmianę struktury organizacyjnej, stosowanie bodźców motywacyjnych dla wykładowców, czy rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach.

Trzy ścieżki finansowania dla różnych grup uczelni

Zintegrowane Programy Uczelni są skonstruowane tak, aby mniejsze uczelnie nie musiały rywalizować o środki z większymi od siebie. Dlatego też w ramach programu przeprowadzono trzy konkursy, dedykowane poszczególnym grupom szkół wyższych:

NCBR i plany na przyszłość

W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w tym roku NCBR  planuje uruchomić jeszcze trzy konkursy. Jednym z nich będzie nowy, wzorowany na najlepszych na świecie praktykach w obszarze kształcenia na odległość konkurs „Kurs na MOOC”. W ramach pilotażu polskie uczelnie będą mogły się ubiegać o środki na opracowanie i umieszczenie kursów edukacyjnych na ogólnokrajowym portalu typu Massive Open Online Courses (MOOC). Będzie on dostępny nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w danej dziedzinie. NCBR uruchomi także program wspierający rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. W jego ramach możliwe będzie dofinansowanie m.in. „Uniwersytetów III Wieku”, wspieranych wcześniej w ramach programu zainicjowanego przez MNiSW, a także innych działań uczelni w obszarze społecznej odpowiedzialności nauki.

Pełna lista laureatów na stronach NCBR-u.


powrót do listy
Pełna wersja strony